Tietosuojaseloste

1. Tietosuoja yhdellä silmäyksellä

Yleisiä ohjeita

Seuraavista ohjeista löydät nopean katsauksen siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu vieraillessasi verkkosivustollamme. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista sinut voidaan tunnistaa henkilönä. Yksityiskohtaiset tiedot tietosuojasta löydät tekstin jälkeen löytyvästä tietosuojaselosteestamme.

Tietojen keruu verkkosivustollamme

Kuka vastaa tietojen keruusta tällä verkkosivustolla?
Verkkosivuston tietojen käsittelyn suorittaa verkkosivuston ylläpitäjä. Yhteystiedot löydät verkkosivuston julkaisutiedoista.

Kuinka me keräämme tietojasi?
Tietojasi kerätään mm. silloin, kun ilmoitat ne meille. Tämä voi tarkoittaa esim. yhteydenottolomakkeen täyttämistä.

Toisaalta IT-järjestelmämme kerää tietoja automaattisesti vieraillessasi verkkosivustollamme. Tämä koskee ennen kaikkea teknisiä tietoja (esim. internetselainta, käyttöjärjestelmää ja sivulla käynnin kellonaikaa). Näiden tietojen keruu tapahtuu automaattisesti, heti kun vierailet verkkosivustollamme.

Mihin käytämme tietojasi?
Osaa keräämistämme tiedoista käytetään varmistamaan verkkosivuston virheetön toiminta. Toisia tietoja voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisen analysointiin.

Mitä oikeuksia sinulla on koskien tietojasi?
Sinulla on milloin tahansa oikeus saada maksutta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja tarkoituksesta. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia kyseisten tietojen oikaisua, lukitsemista tai poistamista. Halutessasi muokata tietojasi tai kysyä tarkemmin tietosuojasta voit milloin tahansa ottaa yhteyttä julkaisutiedoissa annettuun osoitteeseen. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus vastaavalle valvontaviranomaiselle. Määrätyin ehdoin sinulla on myös oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tätä koskevat yksityiskohdat löydät tietosuojaselosteen kohdasta "Oikeus rajoittaa käsittelyä".

Analysointityökalut ja kolmansien osapuolien työkalut
Vieraillessasi verkkosivustollamme selauskäyttäytymistäsi voidaan analysoida tilastollisesti. Tämä tapahtuu ennen kaikkea evästeiden ja niin kutsuttujen analyysiohjelmien avulla. Selauskäyttäytymisesi analysointi tapahtuu pääsääntöisesti anonyymisti; selauskäyttäytymistäsi ei voida yhdistää sinuun. Voit vastustaa tätä analysointia tai estää sen olemalla käyttämättä tiettyjä työkaluja. Yksityiskohtaiset tiedot tähän liittyen löydät seuraavasta tietosuojaselosteesta.

Voit vastustaa tätä analysointia. Vastustamismahdollisuuksista saat tietoa tietosuojaselosteesta.

2. Yleisiä ohjeita ja velvoitetietoja

Tietosuoja
Näiden sivujen ylläpitäjä ottaa henkilötietojesi suojauksen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojamääräysten sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa sinusta kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötietoja ovat tiedot, joista sinut voidaan tunnistaa henkilönä. Tämä tietosuojaseloste selittää, mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytetään. Lisäksi siinä selitetään, miten ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.

Haluamme muistuttaa, että internetin kautta tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostiviestinnässä) saattaa olla turva-aukkoja. Tietojen aukoton suojaus kolmansien osapuolien pääsyltä tietoihin ei ole mahdollista.

Rekisterinpitäjä
Tämän verkkosivuston tietojenkäsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on:

AGS GmbH
Email: info@ags-garagentore.de

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen (esim. nimen, sähköpostiosoitteiden ym.) käsittelyn tarkoituksesta ja keinoista.

Tietojenkäsittelyn suostumuksen peruuttaminen
Monet tietojenkäsittelyn vaiheet ovat mahdollisia ainoastaan, jos annat niihin nimenomaisen suostumuksesi. Voit milloin tahansa peruuttaa jo antamasi suostumuksen. Tähän riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sitä ennen suoritetun tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen.

Tietojenkeruun vastustamisoikeus erityistapauksissa sekä suoramainonnan vastustamisoikeus (GDPR:n 21 artikla)
Kun tietojenkeruu tapahtuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa käsittelyä, mikäli se on perusteltua henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella; tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Käsittelyn perusteena oleva kulloinenkin oikeusperuste on mainittu tietosuojaselosteessa. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, emme enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (vastustamisoikeus GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaan). Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen (vastustamisoikeus GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan mukaan).

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
Jos rekisteröity katsoo, että käsittelyssä on toimittu vastoin tietosuoja-asetusta (GDPR), hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Valitusoikeus ei kuitenkaan rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi pohjalta tai sopimuksen täyttämiseksi yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja siirtää ne kolmannelle osapuolelle. Mikäli vaadit tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tapahtuu vain, jos se on teknisesti mahdollista.

Pääsy tietoihin, tietojen estäminen, poistaminen ja oikaiseminen
Sinulla voimassa olevien lakisääteisten säädösten mukaisesti milloin tahansa oikeus saada tietoa tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta, sekä tarvittaessa oikeus näiden tietojen oikaisemiseen, estämiseen tai poistamiseen. Tätä varten tai jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoista, voit milloin tahansa ottaa yhteyttä julkaisutiedoissa annettuun osoitteeseen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tätä varten voit milloin tahansa ottaa yhteyttä julkaisutiedoissa annettuun osoitteeseen. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on seuraavissa tapauksissa:

    • Jos kiistät tallentamiemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsemme pääsääntöisesti aikaa tämän varmistamiseen. Varmistamisen ajaksi sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
    • Jos henkilötietojesi käsittely on tapahtunut/tapahtuu lainvastaisesti, voit vaatia henkilötietojen poistamisen sijaan tietojenkäsittelyn rajoittamista.
    • Jos me emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojen poistamisen sijaan tietojenkäsittelyn rajoittamista.
    • Jos olet käyttänyt GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaista vastustamisoikeutta, täytyy punnita, syrjäyttävätkö sinun etusi meidän etumme. Niin kauan kuin ei ole vielä varmistettu kumman edut ovat painavammat, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan sinun suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

3. Tietosuojavastaava

Lakisääteinen tietosuojavastaava
Olemme asettaneet yrityksellemme tietosuojavastaavan.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Strasse -21-23
66953 Pirmasens

Sähköposti: jp@nemesisconsulting.de

4. Tietojen keruu verkkosivustollamme

Evästeet
Internetsivuilla käytetään osittain niin kutsuttuja evästeitä. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi, eivätkä ne sisällä viruksia. Evästeitä käytetään tekemään tarjonnastamme käyttäjäystävällisempää, tehokkaampaa ja turvallisempaa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asennetaan tietokoneellesi ja tallennetaan selaimeesi.

Useimmat käyttämämme evästeet ovat niin kutsuttuja istuntokohtaisia evästeitä. Ne poistetaan automaattisesti sivustolla vierailun päätteeksi. Muut evästeet jäävät tallennetuiksi päätelaitteellesi, kunnes poistat ne. Näiden evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi, kun palaat sivustollemme.

Voit määrittää selaimesi asetuksissa, että saat tiedon evästeiden asettamisesta, sallia evästeiden käytön vain yksittäistapauksissa, kieltää evästeiden asettamisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti, tai aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen sulkiessasi selaimen. Jos poistat evästeet käytöstä, verkkosivuston toiminnot saattavat olla rajoitetut.

Evästeet, jotka ovat välttämättömiä sähköisen viestinnän tai tiettyjen sinun toivomiesi toimintojen (esim. ostoskoritoiminnon) toteuttamiseen, tallennetaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Evästeiden asettaminen palveluiden teknisesti moitteettoman ja optimoidun toteutuksen varmistamiseksi on verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu. Mikäli muita evästeitä (esim. selauskäyttäytymisesi analysointiin tarkoitettuja evästeitä) tallennetaan, ne eritellään tässä tietosuojaselosteessa.

Yhteydenottolomake
Jos otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme yhteydenottolomakkeelle antamasi tiedot mukaan lukien yhteystietosi yhteydenottosi syyn käsittelyä varten sekä mahdollisia jälkikysymyksiä varten. Emme anna näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Yhteydenottolomakkeella annettujen tietojen käsittely tapahtuu näin ollen suostumuksesi pohjalta (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit milloin tahansa peruuttaa tämän suostumuksen. Tähän riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sitä ennen suoritettujen tietojenkäsittelytoimenpiteiden lainmukaisuuteen.

Yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot säilyvät meillä tallennettuina, kunnes pyydät niiden poistamista, peruutat suostumuksesi tallentamiselle tai tietojen tallennuksen tarkoitusta ei enää ole (esim. yhteydenottosi syy on käsitelty). Tämä ei vaikuta pakottaviin lakiin perustuviin säädöksiin, erityisesti säilytysaikoihin.

5. Analysointityökalut ja mainonta

Google Analytics
Tällä verkkosivustolla käytetään verkkoanalysointipalvelun Google Analytics toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics käyttää niin kutsuttaja evästeitä. Nämä ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat käyttäjän suorittaman verkkosivun käytön analysoinnin. Evästeiden keräämät tiedot tämän verkkosivun käytöstäsi siirretään ja tallennetaan pääsääntöisesti Googlen palvelimelle USA:han.

Google Analyticsin evästeiden tallentaminen ja näiden analysointityökalujen käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Käyttäjäkäyttäytymisen analysointi sekä verkkotarjonnan ja mainonnan optimointi on verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu.

IP-anonymisointi
Olemme aktivoineet tällä verkkosivustolla toiminnon IP-anonymisointi. Tämä tarkoittaa, että Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muissa Euroopan talousalueen sopimusvaltioissa ennen sen välittämistä USA:han. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimelle USA:ssa. Tämän verkkosivuston ylläpitäjän toimeksiannosta Google käyttää näitä tietoja analysoidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnoista ja tuottaakseen muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita verkkosivuston ylläpitäjälle. Selaimesi välittämää IP-osoitetta Google Analyticsiin liittyen ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Selainliitännäinen
Voit estää evästeiden asennuksen kyseisellä selainohjelmistosi asetuksella. Huomaa kuitenkin, että tässä tapauksessa et mahdollisesti voi käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja koko laajuudessaan. Voit lisäksi estää evästettä ja Googlea keräämästä verkkosivuston käyttöön liittyviä tietojasi (mukaan lukien IP-osoitteesi) sekä Googlen suorittaman näiden tietojen käsittelyn lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä löytyvän selainliitännäisen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tietojenkeräämisen vastustaminen
Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietojasi napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Tämä asettaa opt-out-evästeen, joka estää tietojesi keräämisen vieraillessasi tulevaisuudessa tällä verkkosivulta: Poista Google Analytics käytöstä.

Lisätietoja Google Analyticsin suorittamasta käyttäjätietojen käsittelystä löydät Googlen tietosuojaselosteesta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Webtrekk
Verkkosivustojemme käytön tilastolliseen analysointiin ja tarjoustemme optimointiin käytämme teknologioita, jotka omistaa Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Saksa (www.webtrekk.com).

Näiden verkkosivustojen käytön yhteydessä kerätään ja analysoidaan tietoja, joita selaimesi välittää. Tämä tapahtuu evästeteknologian ja niin sanottujen pikseleiden avulla, joita on lisätty jokaiselle verkkosivustolle. Tällöin kerätään seuraavia tietoja: Request (pyydetyn tiedoston tiedostonimi), selaintyyppi/-versio, selaimen kieli, käytetty käyttöjärjestelmä, selainikkunan sisäinen tarkkuus, näytön tarkkuus, Javascriptin aktivointi, Java päällä/pois, evästeet käytössä / poissa käytöstä, värisyvyys, URL-osoite, josta käyttäjä siirtyi sivustolle, IP-osoite (kerätään ainoastaan anonymisoituna ja poistetaan heti käytön päätyttyä), kellonaika, jolloin käyttö tapahtui, napsautukset. Tietoja ei voida koskaan yhdistää suoraan henkilöön. Näin kerättyjen tietojen avulla luodaan anonyymejä käyttöprofiileja, jotka toimivat verkkotilastojen perustana. Webtrekkin teknologioiden avulla kerättyjä tietoja ei ilman kyseisen henkilön nimenomaista suostumusta käytetä näillä verkkosivustoilla kävijöiden nimeämiseen, eikä niitä koskaan yhdistetä käyttäjänimen omistajan henkilötietoihin.

Tietojen kerääminen ja tallentaminen Webtrekkin avulla voidaan milloin tahansa kieltää tulevaisuuden osalta. Voit tehdä sen käyttämällä seuraavaa linkkiä. Jos vahvistat linkin, tallennusvälineellesi asetetaan niin sanottu Opt-Out-eväste. Tämä eväste on voimassa viiden vuoden ajan. Huomaa, että jos poistat tietokoneeltasi kaikki evästeet, poistetaan myös tämä Opt-Out-eväste, eli jos haluat edelleen kieltää anonymisoitujen tietojen keräämisen Webtrekkin avulla, sinun on asetettava Opt-Out-eväste uudelleen. Opt-Out-eväste koskee yhtä selainta ja yhtä tietokonetta. Jos käytät verkkosivustojamme kotona ja töissä tai eri selaimilla, sinun on aktivoitava Opt-Out-eväste erikseen jokaiselle selaimelle ja tietokoneelle.